Mogelijkheden van de verschillende versies


Uitgave: Bestandstypen
Pro     Importeert MIDI, NIFF en Music XML-bestanden.
Pro     Exporteert MIDI en NIFF-bestanden.
Pro 16   Importeert RIFF-MIDI bestanden.
Pro 16 8 Importeert type 1 standaard MIDI-bestanden.
Pro 16 8 Exporteert type 1 standaard MIDI-bestanden.
Pro 16 8 Kopieert geselecteerde gebieden en plakt deze in andere applicaties, zoals MS-Word, WordPerfect, DTP of een grafisch programma.
Pro 16 8 Opent bestanden van oudere versies van het programma.

Uitgave: Document-presentatie
Pro     Gesimuleerde maatstrepen met verschillende opmaakstijlen.
Pro     Er kunnen blanco pagina's worden ingevoegd voor muziek, tekst of ander gebruik.
Pro 16   Begin op elke willekeurige plaats opnieuw met het nummeren van maten of pagina's.
Pro 16   Verberg secundaire waardestrepen.
Pro 16   Waardestrepen kunnen over een maatstreep lopen.
Pro 16   Er kunnen bepaalde alternatieve muziekfonts worden gebruikt.
Pro 16   Behalve het gewone pedaalsymbool ook tekstsymbolen voor de andere pedalen.
Pro 16   Gebruik korte notenbalknamen of helemaal geen, in alle systemen die na de eerste volgen.
Pro 16   Naar keuze wel of geen vierkantje, een vierkantje met afgeronde hoeken of een cirkeltje om de maatnummers.
Pro 16 8 Zet herhalingstekens in een rechthoek, een rechthoek met afgeronde hoeken of een cirkel.
Pro 16 8 Golflijnen, streepjeslijnen of stippellijnen, al dan niet met een pijlpunt aan het einde.
Pro 16 8 Automatische aanpassing van de ruimte bij het plaatsen van voortekens.
Pro 16 8 Nootgebonden vingerzettingen in een verticale reeks.

Uitgave: Werkbalken en paletten
Pro     Werkpaletten kunnen het beweegbare basispalet volgen.
Pro     De vorm van de paletten kan worden aangepast.
Pro 16   De werkbalken en paletten kunnen groot of klein worden afgebeeld (bij PC-8 alleen groot).
Pro 16 8 De statusbalk geeft informatie over objecten en parameters.
Pro 16 8 Paletten blijven onzichtbaar bij de hand.
Pro 16 8 Gebruik de paletten om noten, voortekens, rusten en articulatietekens te zetten of selecteren.

Uitgave: Documentatie en on-line hulp
Pro 16 8 Begrijpelijke handleiding op de CD (nu nog alleen in het Engels).
Pro 16 8 Nederlandse handleiding gratis te downloaden via de website.
Pro 16 8 Gemakkelijke start-up instructies.
Pro 16 8 Begrijpelijke on-line helpbestanden met directe links (nu nog alleen in het Engels).
Pro 16 8 Knopteksten en gebruikstips voor werkbalken en paletten.
Pro 16 8 Maak een nieuwe partituur met behulp van sjablonen of ontwerp ook zelf nieuwe sjablonen.

Uitgave: Handmatig muziek invoeren
Pro 16 8 Plaats en verplaats de noten met behulp van toetsenbord of muis.
Pro 16 8 Noten invoeren en verplaatsen met de muis.
Pro 16 8 Noten invoeren en verplaatsen met het toestenbord van de computer.
Pro 16 8 Selecteer en (ver)plaats articulatietekens, tekst, en dynamishe tekens.

Uitgave: Real-time muziek invoeren
Pro     Op het scherm loopt een tijdklokje mee bij het opnemen en afspelen.
Pro 16 8 Invoeren door een MIDI instrument te bespelen, met een ingebouwde metronoom van Personal Composer.
Pro 16 8 Ritmische waarden instellen met MIDI-toetsenbord, computer-toetsenbord of via een werkpalet.
Pro 16 8 Invoeren en afspelen met een nauwkeurigheid van een 1024-ste van een kwartnoot.
Pro 16 8 Opnemen op één notenbalk terwijl de andere afspelen.
Pro 16 8 Stel een scheidingstoets in voor het tegelijk inspelen van twee notenbalken.
Pro 16 8 Stel van tevoren de quantisering van de noten in.
Pro 16 8 Geef aan welke MIDI-controllers verborgen of uitgefilterd worden.
Pro 16 8 Mogelijkheid tot stapsgewijze invoer (noot voor noot) met een MIDI-instrument.

Uitgave: Muziek-capaciteit
Pro 16 8 Voer ritmische waarden in van een dubbele hele noot tot een 128-ste noot.
Pro 16 8 Definieer maximaal vier onafhankelijke notenstromen (stemmen) per notenbalk.
Pro 16 8 Definieer maximaal vier klankkleuren per notenbalk.
Pro 16 8 Indien gewenst kan een bijna onbeperkt aantal noten worden ingevoerd in een maat, onafhankelijk van de maatsoort.

Uitgave: Notenbalken
Pro     Tot maximaal 128 notenbalken per systeem en een onbeperkt aantal maten per partituur.
Pro     Verschillende groottes van notenbalken in dezelfde partituur.
Pro     Ossia-maten en -balken, gidsnoten.
Pro 16 8 Kies uit tien standaard notenbalken of definieer er zelf een.
Pro 16 8 Stel per notenbalk het aantal notenbalk-lijnen in tussen 1 en 15.

Uitgave: Muzieksleutels, toonsoort en maatsoort
Pro 16 8 Kies uit 16 sleutels.
Pro 16 8 Plaats een nieuwe sleutel aan het begin van een maat of binnen elke willekeurige maat.
Pro 16 8 Verberg een sleutel, toonsoort of maatsoort.
Pro 16 8 Bij sleutelwijziging staat deze ook aan het eind van de voorgaande notenbalk; of verberg deze indien niet gewenst.

Uitgave: Toonsoort, voortekens en maatstrepen
Pro 16   Er kan onbeperkt op elke willekeurige plaats opnieuw met het nummeren van maten worden begonnen.
Pro 16 8 Verberg eventueel maatnummers.
Pro 16 8 Gemakkelijk instellen van toonsoort en maatsoort.
Pro 16 8 Gebruik standaard toonsoorten.
Pro 16 8 Gebruik een andere toonsoort in elke notenbalk.
Pro 16 8 Maak complexe maatsoorten.
Pro 16 8 Verberg toonsoort en maatsoort indien gewenst.
Pro 16 8 Negeer de toonsoort op percussie-balken.
Pro 16 8 Plaatst automatisch dubbele maatstrepen voor een toonsoortverandering.
Pro 16 8 Plaats met een toetsaanslag een eind-maatstreep en verwijder ongebruikte maten.

Uitgave: Tekst bewerken
Pro     Maak RTF-tekstblokken op met stijlkenmerken en kleuren.
Pro 16   Definieer zelf tot maximaal 64 SnelFonts.
Pro 16 8 Maak en plaats titels, copyright en andere tekst.
Pro 16 8 Tekst op de basispagina verschijnt op elke pagina.
Pro 16 8 Een tekstmacro kan op elke pagina worden geplaatst en deze verschijnt dan op alle volgende pagina's.
Pro 16 8 Automatische paginanummering.
Pro 16 8 Tekstmacro's voor bestandsnaam, datum en tijd op elke pagina.
Pro 16 8 Plaats grote blokken tekst met een ingebouwde tekstbewerker
Pro 16 8 Knip, kopieer en plak tekst.
Pro 16 8 Maak en bewerk tekstblokken.
Pro 16 8 Kies een willekeurig lettertype, lettergrootte, tekststijl en uitlijning.
Pro 16 8 Zet een notenbalk-label met een willekeurig lettertype op de gewenste plaats.
Pro 16 8 Verander de stijl van geselecteerde tekst met een toetsaanslag.
Pro 16 8 Verander in een keer het gebruikte lettertype voor tekstblokken, notenbalk-labels, groepsnamen of liedteksten.

Uitgave: Liedteksten
Pro 16 8 Automatische verdeling van de afbreekstreepjes in liedteksten.
Pro 16 8 Automatische melismen (toonreeks op één lettergreep) in liedteksten.
Pro 16 8 Tot maximaal 8 regels met liedteksten.
Pro 16 8 Type liedteksten rechtstreeks op de partituur.
Pro 16 8 Liedteksten worden automatisch op de noten uitgelijnd.
Pro 16 8 Lijn liedteksten globaal uit of per lettergreep.
Pro 16 8 Wissel naar wens van lettertype, -grootte en -stijl.

Uitgave: Akkoorden en guitaar-notatie
Pro     Speelt guitaarakkoorden af.
Pro     Ontwerp uw eigen akkoorden.
Pro 16 8 Speelt een TAB-notenbalk af.
Pro 16 8 De TAB-sleutel past zich automatisch aan de notenbalkgrootte aan.
Pro 16 8 Plaats eenvoudig akkoordsymbolen en/of greepschema's.
Pro 16 8 Akkoordsymbolen kunnen door de gebruiker worden aangepast.
Pro 16 8 Akkoordsymbolen worden automatisch aangepast bij het transponeren van de toonsoort.
Pro 16 8 Gebruik hulplijnen voor het nauwkeurig plaatsen van akkoordsymbolen.
Pro 16 8 Gitaar Tabulatuur notatie.

Uitgave: Percussie
Pro     Ondersteunt zowel de PAS percussie notatie standaard als de MIDI standaard.
Pro     Automatische drumroffels.

Uitgave: Muziek bewerken
Pro     Kopieer een geselecteerde notenbalk tot het einde van de partituur om hem ergens anders te gebruiken.
Pro     Pas de standaard-instellingen van lijndikten en tussenruimten van bijna alle elementen in een partituur naar wens aan.
Pro     Gebruik de scroll-muis voor zoomen.
Pro     Een maatstreep kan worden verplaatst om een maat opnieuw op te maken, rekening houdend met de noten.
Pro 16   Dynamische tekens kunnen toenemend of afnemend zijn over een bepaald bereik.
Pro 16   Bekijk uw partituur als eindeloze notenbalk of als opgemaakte pagina (bij PC-8 alleen als pagina).
Pro 16   Wissel tussen hoofdvenster en hulpvensters.
Pro 16 8 Objecten plaatsen met behulp van magnetische hulplijnen (optioneel).
Pro 16 8 Object dat in focus is heeft een afwijkende kleur (optioneel).
Pro 16 8 Automatische grace noten.
Pro 16 8 Blokkeer maten tegen ongewenste verplaatsingen bij verversen of opnieuw formatteren van de pagina.
Pro 16 8 Elk legatoboogje kan aan een noot worden gebonden en beweegt dan mee bij het verplaatsen van de noot.
Pro 16 8 Als een object in focus is verschijnt er een blauwe streepjeslijn naar de noot of maat waaraan hij gebonden is.
Pro 16 8 Bij het plaatsen van een crescendo-teken of een legatoboogje springt de cursor naar het rechter uiteinde om het snel te kunnen aanpassen.
Pro 16 8 Gebruik de scroll-muis voor scrollen.
Pro 16 8 Vergroot of verklein het beeld van 33% tot 2250% van de normale werkgrootte.
Pro 16 8 Gebruik op het scherm linealen of hulplijnen voor het op de juiste plaats zetten van muziekelementen.
Pro 16 8 Bekijk elk venster in zijn eigen formaat, opmaak, enz.
Pro 16 8 Knip, kopieer en plak tussen verschillende bestanden.
Pro 16 8 Spring direct naar een bepaalde pagina of maat.
Pro 16 8 Aantal vensters dat tegelijk geopend kan zijn: PC-Pro: Onbeperkt aantal vensters; PC-16: 4 vensters; PC-8: 2 vensters.
Pro 16 8 Wissel de binding van een object met slag, noot of pagina.
Pro 16 8 Selecteer een willekeurige groep noten om ze in een keer te bewerken.
Pro 16 8 Invoegen, kopiëren, knippen en plakken van stukken muziek.
Pro 16 8 Dubbelklikken op vrijwel elk element om de parameters daarvan te bekijken of aan te passen.
Pro 16 8 Verplaats elk element of tekst op een pagina door het gewoon te verslepen.
Pro 16 8 Transponeer in octaven of chromatische stappen en wel of niet bij verandering van sleutel of toonsoort.
Pro 16 8 Plaats dynamische- en articulatie-tekens en verplaats ze naar wens.
Pro 16 8 Zet articulatietekens die zich automatisch mee verplaatsen als de richting van de stok verandert.
Pro 16 8 Herschik de noten en rusten in de maten.
Pro 16 8 Pas de breedte van de maten aan door de maatstrepen te verschuiven.
Pro 16 8 Pas de stokrichting aan per noot of voor een geselecteerde groep noten.
Pro 16 8 Zet herhalingshaken en herhalingstekens.
Pro 16 8 Verschuif de aanslag of de afloop van een noot.
Pro 16 8 Verschuif de noten op de notenbalk zonder dat het van invloed is op de slag van de maat.
Pro 16 8 Pas gemakkelijk overbindingsboogjes, legatoboogjes en crescendotekens aan.
Pro 16 8 Verander met een muisklik een maatstreep in een herhalings-maatstreep of in een eindstreep.
Pro 16 8 Verplaats alle noten in een geselecteerd gebied omhoog of omlaag met de pijltoetsen.
Pro 16 8 Verplaats noten van de ene naar een andere stem.

Uitgave: Uittrekken van partijen
Pro 16 Trek een of meer notenbalken tegelijk uit.
Pro 16   Tekstmacro's voor sjablonen bij het uittrekken van partijen.
Pro 16 Verdicht automatisch lege maten tot meermaatsrusten.
Pro 16 Zet een eindmaatstreep en verwijder de lege maten die erna komen.
Pro 16   Trek een partij uit met een sjabloon met vooraf ingestelde instellingen en opmaak.
Pro 16 Transponeer een partij bij het uittrekken of transponeer alleen het afspelen.
Pro 16 Pagina-gebonden tekst op pagina 1 wordt gekopieerd naar een uitgetrokken partij.
Pro 16 Bij het uittrekken van een partij worden elementen zoals maatnummering automatisch gekopieerd.
Pro 16 De opmaak en pagina-indeling van een uitgetrokken partij kan worden gebaseerd op de oorspronkelijke partituur of op een sjabloon.
Pro 16 Dynamische tekens en MIDI-stuurcodes voor "alle notenbalken" worden bij het uittrekken van een partij automatisch naar alle stemmen meegenomen.

Uitgave: Waardestrepen, stokken en notenkoppen
Pro 16   Secundaire waardestrepen kunnen worden verborgen.
Pro 16   Ondersteunt notengroepen met waardestrepen die naar een aangrenzende notenbalk doorlopen.
Pro 16 8 De breedte van de waardestrepen is instelbaar; in groepen noten met waardestrepen mogen rusten voorkomen.
Pro 16 8 Kies voor de standaard ovale noten of voor speciale notenkoppen.
Pro 16 8 Positioneer notenkoppen en stokken onafhankelijk van elkaar, indien gewenst.
Pro 16 8 Ken een afspeelbetekenis toe aan een willekeurig grafisch element.
Pro 16 8 Gidsnoten kunnen op elke notenbalk worden geplaatst.
Pro 16 8 Plaatst automatisch een dubbele maatstreep voor elke toonsoortwisseling.
Pro 16 8 Verander de notenkoppen van alle noten in een geselecteerde groep.
Pro 16 8 Verander de stokrichting in een keer in een geselecteerde groep noten.

Uitgave: Afbeeldingen
Pro Plak afbeeldingen vanuit andere Windows-programma's.
Pro 16 8 Selecteer een gebied en kopieer het als een WMF of BMP afbeelding.
Pro 16 8 Plaats stippellijnen, streepjeslijnen en golflijnen.
Pro 16 8 Teken lijnen, ellipsen, rechthoeken en perfecte cirkels en vierkanten.
Pro 16 8 Bepaal de lijndikte en de vulling van rechthoeken en ellipsen.

Uitgave: Afspelen en MIDI-besturing
Pro     Automatische trillers en dubbelslagen door gebruik van het juiste teken.
Pro     Automatische arpeggio's over een of twee notenbalken. Het is voldoende om een golflijn te plaatsen.
Pro     Automatische glissando's door een rechte lijn of een golflijn te plaatsen.
Pro     Automatische toonhoogte bender voor instrumenten met aangehouden toon zoals trompet en viool.
Pro     Definieer uw eigen gitaarakkoorden.
Pro     Automatische drumroffels.
Pro     Speel guitaarakkoorden af.
Pro     D.S., D.C., Segno, al coda en al fine hebben invloed op het afspelen.
Pro     Gestreepte nootstokken spelen af als herhalingen.
Pro     Een klokje geeft op het scherm de tijdsduur aan tijdens het afspelen.
Pro     Herhalingstekens (schuine strepen) herhalen nootgroepen of een maat tijdens het afspelen.
Pro     Gebruik een MIDI-opdracht om het transponeren in te stellen of het afspelen ervan te wijzigen.
Pro 16   Fermates pauzeren het afspelen.
Pro 16 8 Kies eigen instellingen voor het afspelen van dynamische tekens.
Pro 16 8 Speel uw partituur af via een MIDI-instrument, soundmodule of geluidskaart.
Pro 16 8 Dynamische tekens, octaveertekens, herhalingstekens en metronoominstellingen beïnvloeden het afspelen.
Pro 16 8 Plaats en bewerk individuele MIDI-opdrachten.
Pro 16 8 MIDI-opdrachten kunnen een eenmalige gebeurtenis zijn of een geleidelijke overgang, met een lineair verloop of met een golf-uitslag.
Pro 16 8 Bepaal met de mixer op het scherm het tempo en het volume van alle of van een bepaalde notenbalk.
Pro 16 8 Voor elke notenbalk of combinatie van notenbalken kan 'solo' of 'mute' worden ingesteld.
Pro 16 8 Laat de hele partituur afspelen of slechts een geselecteerde notenbalk; start en stop afspelen in elke willekeurige maat.
Pro 16 8 Na het afspelen gaat het beeld automatische terug naar de startmaat.
Pro 16 8 Tijdens het afspelen schuift de muziek over het scherm, zowel bij een 'opgemaakte pagina' als bij een 'eindeloze notenbalk'.
Pro 16 8 Stel voor elke notenbalk een klankkleur in.
Pro 16 8 Wijs aan elke notenbalk een kanaal en een MIDI-geluid toe.
Pro 16 8 Define playback of interpretive marks, text and shapes.
Pro 16 8 Speel een stuk muziek af zoals het genoteerd is of zoals het is opgenomen.

Uitgave: Pagina-opmaak
Pro 16   Voeg in een partituur blanco pagina's in.
Pro 16 8 De pagina-marges zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen.
Pro 16 8 Plaats liedteksten, titels, tekstblokken en andere elementen op een plaats naar keuze.
Pro 16 8 Bepaal de opmaak van elke maat en notenbalk apart.
Pro 16 8 Voeg notenbalksystemen in terwijl de oorspronkelijke systemen intakt blijven.
Pro 16 8 Voeg notenbalksystemen in terwijl de maten opnieuw worden verdeeld over de systemen en pagina's.
Pro 16 8 Stel gemakkelijk de afstand tussen twee notenbalk-systemen in.
Pro 16 8 Laat een systeem inspringen en pas systemen horizontaal of vertikaal aan.
Pro 16 8 Vereenvoudig de uitdraai voor de dirigent en verberg de partijen van instrumenten die een lange rust hebben.

Uitgave: Afdrukken
Pro 16   Vrije keuze welke pagina's afgedrukt moeten worden.
Pro 16 8 Druk partituur af op elke Windows-printer.
Pro 16 8 Enkelzijdige of dubbelzijdige pagina-opmaak en printen.
Pro 16 8 Collationeer de af te drukken pagina's.
Pro 16 8 Print naar een bestand dat kan worden afgedrukt zonder Personal Composer.

Personal Composer wordt op de Nederlandstalige markt gebracht
door Uitgeverij Educatieve Media uit Houten.