Nieuwe opties versie 3.0 NL
German flag   Dutch flag
PC score

PC-8 : basisuitgave met maximaal 8 notenbalken
PC-16 : gemiddelde uitgave met maximaal 16 notenbalken
PC-Pro : professionele uitgave met maximaal 128 notenbalken

De tabel hieronder geeft een overzicht van de nieuwe mogelijkheden van versie 3.0 voor PC-8, PC-16 en PC-Pro
 1. Zet herhalingstekens in een rechthoek, een rechthoek met afgeronde hoeken of een cirkel
 2. Automatische grace noten
 3. Automatische melismen (toonreeks op één lettergreep) in liedteksten
 4. Automatische verdeling van de afbreekstreepjes in liedteksten
 5. Automatische aanpassing van de ruimte bij het plaatsen van voortekens
 6. Begrijpelijke handleiding op de CD (nu nog alleen in het Engels)
 7. Kopieert geselecteerde gebieden en plakt deze in andere applicaties, zoals MS-Word, WordPerfect, DTP of een grafisch programma
 8. Ondersteunt notengroepen met waardestrepen die naar een aangrenzende notenbalk doorlopen
 9. Knip, kopieer en plak tussen verschillende bestanden
 10. Elk legatoboogje kan aan een noot worden gebonden en beweegt dan mee bij het verplaatsen van de noot
 11. Vergroot of verklein het beeld van 33% tot 2250% van de normale werkgrootte
 12. Object dat in focus is heeft een afwijkende kleur (optioneel)
 13. Blokkeer maten tegen ongewenste verplaatsingen bij verversen of opnieuw formatteren van de pagina
 14. Spring direct naar een bepaalde pagina of maat
 15. Nootgebonden vingerzettingen in een verticale reeks
 16. Aantal vensters dat tegelijk geopend kan zijn: PC-Pro: Onbeperkt aantal vensters; PC-16: 4 vensters; PC-8: 2 vensters
 17. Objecten plaatsen met behulp van magnetische hulplijnen (optioneel)
 18. Plaats stippellijnen, streepjeslijnen en golflijnen
 19. Speelt een TAB-notenbalk af
 20. De TAB-sleutel past zich automatisch aan de notenbalkgrootte aan
 21. Wissel de binding van een object met slag, noot of pagina
 22. Tot maximaal 8 regels met liedteksten
 23. Gebruik de scroll-muis voor scrollen
 24. Gebruik op het scherm linealen of hulplijnen voor het op de juiste plaats zetten van muziekelementen
 25. Kies eigen instellingen voor het afspelen van dynamische tekens
 26. Bekijk elk venster in zijn eigen formaat, opmaak, enz.
 27. Golflijnen, streepjeslijnen of stippellijnen, al dan niet met een pijlpunt aan het einde
 28. Als een object in focus is verschijnt er een blauwe streepjeslijn naar de noot of maat waaraan hij gebonden is
 29. Bij het plaatsen van een crescendo-teken of een legatoboogje springt de cursor naar het rechter uiteinde om het snel te kunnen aanpassen
PC-16 en PC-Pro
 1. Waardestrepen kunnen over een maatstreep lopen
 2. Er kunnen bepaalde alternatieve muziekfonts worden gebruikt
 3. Definieer zelf tot maximaal 64 SnelFonts
 4. Dynamische tekens kunnen toenemend of afnemend zijn over een bepaald bereik
 5. Fermates pauzeren het afspelen
 6. Verberg secundaire waardestrepen
 7. Voeg in de partituur blanco pagina's in
 8. Naar keuze wel of geen vierkantje, een vierkantje met afgeronde hoeken of een cirkeltje om de maatnummers
 9. Secundaire waardestrepen kunnen worden verborgen
 10. Behalve het gewone pedaalsymbool ook tekstsymbolen voor de andere pedalen
 11. Tekstmacro's voor sjablonen bij het uittrekken van partijen
 12. Gebruik korte notenbalknamen of helemaal geen, in alle systemen die na de eerste volgen
PC-Pro
 1. Een maatstreep kan worden verplaatst om een maat opnieuw op te maken, rekening houdend met de noten
 2. Automatische arpeggio's over een of twee notenbalken. Het is voldoende om een golflijn te plaatsen
 3. Automatische drumroffels
 4. Automatische glissando's door een rechte lijn of een golflijn te plaatsen
 5. Automatische toonhoogte bender voor instrumenten met aangehouden toon zoals trompet en viool
 6. Automatische trillers en dubbelslagen door gebruik van het juiste teken
 7. Er kunnen blanco pagina's worden ingevoegd voor muziek, tekst of ander gebruik
 8. D.S., D.C., Segno, al coda en al fine hebben invloed op het afspelen
 9. Exporteert MIDI en NIFF-bestanden
 10. Gesimuleerde maatstrepen met verschillende opmaakstijlen
 11. Een klokje geeft op het scherm de tijdsduur aan tijdens het afspelen
 12. Definieer uw eigen gitaarakkoorden
 13. Speelt guitaarakkoorden af
 14. Herhalingstekens (schuine strepen) herhalen nootgroepen of een maat tijdens het afspelen
 15. Maak RTF-tekstblokken op met stijlkenmerken en kleuren
 16. Gestreepte nootstokken spelen af als herhalingen
 17. Ondersteunt zowel de PAS percussie notatie standaard als de MIDI standaard
 18. Gebruik een MIDI-opdracht om het transponeren in te stellen of het afspelen ervan te wijzigen
 19. Ontwerp uw eigen akkoorden
Personal Composer wordt op de Nederlandstalige markt gebracht
door Uitgeverij Educatieve Media uit Houten.